ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ภาคกลาง

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม
โทร 02-218-2745
Website : www.satit-e-edu.chula.ac.th

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โทร 02-807-9555-63
Website : www.act.ac.th

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
โทร 02-445-5890
Website : http://www.kornpitack.ac.th/

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทร 034-256-256
Website : www.anubannkp.com

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โทร 036-420-307
Website : www.anubanlopburi.ac.th


ภาคตะวันออก

โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
โทร 038-611-154
Website : http://202.29.212.149/newmain/test/index.php

โรงเรียนวัดดอนทองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 038-824-398-9
Website : http://school.obec.go.th/watdonthong

โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
โทร 039-311-169
Website : www.web.srd.ac.th


ภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-278-427
Website : www.abcm.ac.th

โรงเรียนธีรธาดา จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055-223-300
Website : www.teeratada.ac.th

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่
โทร 054-511-215
Website : https://sites.google.com/a/methang.ac.th/phrae


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร 043-332-334
Website : www.anuban-kk.ac.th

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 045-611529 ธุรการ, 045-643655 วิชาการ
Website : www.anubansisaket.ac.th

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทร 045-245-301
Website : www.anubanubon.ac.th

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร
โทร 042-716-432
Website : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540002

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร 042-711283, 042-713094
Website : www.abs.ac.th

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-251-382
Website : www.anubankorat.ac.th


ภาคใต้

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
โทร 032-425-595, 032-426-379
Website : www.wdk.ac.th/index.php

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 075-446-236
Website : www.salameechai.ac.th

โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
โทร 074-362-839
Website : http://www.pholwitaya.ac.th/frontpage

โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
โทร 074-711-004
Website : www.anubansatun.ac.th


การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ  ดาวน์โหลด