ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบวิทย์ ประถมปลาย
...........................     exam_green6s             
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2557 รอบที่ 1

       exam_yellow6s
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2556 รอบที่ 1
..........................        exam_blue6s           
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2555 รอบที่ 1
.......................

exam_orange6s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2554 รอบที่ 1

exam_white6s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2553 รอบที่ 1

exam_red6s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2552 รอบที่ 1

exam_black6s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2551

(รอการอัพโหลด)


exam_yellow6s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2550exam_purple6s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2549

exam_blue6s

ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2548

exam_green6s

ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2547

exam_pink6s

ตอนที่ 1   ตอนที่ 2   ตอนที่ 3


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2546

exam_orange6s

ตอนที่ 1   ตอนที่ 2    ตอนที่ 3      


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2545  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4021
Copyright © 2010 - 2012 All Right Reserved