ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบวิทย์ ประถมต้นexam_orange3s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2557 รอบที่ 1

exam_blue3s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2556 รอบที่ 1
.........................      exam_pink3s        
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2555 รอบที่ 1
.........................

exam_white3sc


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2554 รอบที่ 1 

exam_geen3s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553 รอบที่ 1                      

exam_red3s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552 รอบที่ 1

exam_yellow3sc


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2551

(รอการอัพโหลด)


exam_black3s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2550exam_purple3s


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2549

exam_blue3s

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2  ตอนที่ 3


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548 

exam_white3sc

 ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3   


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547 

exam_pink3s

ตอนที่ 1  ตอนที่ 2  ตอนที่ 3


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546 

exam_orange3s

 ตอนที่ 1   ตอนที่ 2  ตอนที่ 3


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4021
Copyright © 2010 - 2012 All Right Reserved