ข่าวประชาสัมพันธ์

 

.........................................

ขอเชิญครูและผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21)

ระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2556

ภายใต้แนวคิด  “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี”

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบ เทค บางนา

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://www.ismtec2013.org 


ภาพกิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (คลิกที่ตัวหนังสือ)


.........................................

กิจกรรมมอบเหรียญรางวัลนักเรียน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี

กิจกรรมค่ายนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๓ วันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔  ณ อพวช.

วิดีทัศน์ค่าย http://www.youtube.com/watch?v=qiywpFwvE2s

กิจกรรมค่ายนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ วันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  ณ อพวช.

กิจกรรมค่ายนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.๖ วันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ สวทช.

กิจกรรมค่ายนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ วันที่ ๓ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ สวทช. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถ. สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4021
Copyright © 2010 - 2012 All Right Reserved