กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6 ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 เมษายน 2562 ณ สวทช.
  2. ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6 ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ สวทช.
  3. ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ อพวช.
  4. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3 ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ อพวช.

จดหมายขออนุญาตโรงเรียน –>   ดาวน์โหลด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล ตามรายละเอียดวิชาและระดับชั้นดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3     ประกาศ (.pdf)

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6     ประกาศ (.pdf)

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3    ประกาศ (.pdf)

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6    ประกาศ (.pdf)

สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้ที่  http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx  

 

ขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. จะประกาศผลการสอบรอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

ขอให้ศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบผลคะแนนดังข้อมูลด้านล่าง