ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน WMO2017

ตามที่ สสวท. ร่วมกับ บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ได้เชิญนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ โครงการ TEDET เพื่อเข้าร่วมสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน The 12th World cup of Mathematical Olympiad (12thWMO) เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1601 และ 1602 ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สสวท.

รายชื่อนักเรียนที่่เข้าร่วมสอบคัดเลือก  download  กำหนดการ download

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกครอบที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read more