ประกาศผลการสอบรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสารที่ 20 มกราคม 2561 นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติและรับเหรียญรางวัล ตามรายละเอียดวิชาและระดับชั้นดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3     ประกาศ (.pdf)  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6     ประกาศ (.pdf)  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3    ประกาศ (.pdf)  รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย รหัสประจำตัวสอบ

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6    ประกาศ (.pdf)  รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ  หนังสือเชิญร่วมงานมอบเหรียญและกิจกรรมค่าย รหัสประจำตัวสอบ

ดูคะแนนรายบุคคลได้ที่ http://test.ipst.ac.th/FMainScreen.aspx  

ขอความกรุณาท่านตอบรับการเข้าค่ายและส่งแบบอนุญาตทางลิงค์ต่อไปนี้ (โปรดใช้ gmail ในการดำเนินการ)

แบบตอบรับการเข้าค่าย  

กรอกข้อมูลการเข้าค่าย            ตรวจสอบข้อมูลการเข้าค่าย

8th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกไปกับ แสง สี และเสียง”

สสวท. เชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.4 – 6 (ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561) เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Children’s University Camp by IPST ครั้งที่ 8 “สนุกไปกับ แสง สี และเสียง” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สสวท. โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแสง สี และเสียง ผ่านกิจกรรมสนุกๆ นอกจากนั้นยังได้ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวมาประดิษฐ์ของเล่นและของใช้ อีกด้วยและค่ายนี้ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม โดยมีอาหารว่างและอาหารกลางวันให้น้องๆ ด้วยนะครับ

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียนให้ถูกต้อง

และโทรศัพท์แจ้งเพื่อยืนยันสิทธิ์และตอบรับการเข้าค่าย

ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  โทร. 02 – 392-4021 ในวันและเวลาราชการ

หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

     ประกาศรายชื่อนักเรียน (.pdf)