กิจกรรม 9th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ ตอน 2”

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ป. 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม 9th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ ตอน 2” ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ สสวท. (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน) หากนักเรียนคนไหนสนใจ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นี้ (ซึ่งจะขึ้นลิงค์ภายหลัง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยรับสมัคร 100 คน แรกเท่านั้น และ สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

แผนที่ สสวท. ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 9th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ ตอน 2”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ดาวน์โหลด      กำหนดการ

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียน แล้วโทรศัพท์เพื่อยืนยันสิทธิ์และตอบรับการเข้าค่าย

ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โทร. 02 392 4021 ต่อ 2202 – 2207 (ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ) 

ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์นักเรียนที่มีความประสงค์

 

Read more

การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดประกาศ

  • การรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
  • กำหนดการดำเนินงาน (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด

 

แบบรายงานผลการรับหนังสือสื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบที่ 1 จะได้รับหนังสืออ่านเสริมความรู้ จาก สสวท. จำนวน 1 เล่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน บัดนี้ ทาง สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือไปยังนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 ตามที่อยู่ที่นักเรียนได้กรอกไว้ในแบบประวัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากได้รับหนังสือแล้ว ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งนี้ https://goo.gl/forms/ed3OlIUc3Zc0HsM93 

 เพื่อ สสวท. จะได้ข้อมูลมามาใช้พิจารณาในการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ต่อไป

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

การตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา   2560

  1. ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx สามารถดูคะแนนรายบุคคลได้  โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนและข้อมูลวัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
  2. ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์ข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์.pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้       

ผลการคัดเลือกรอบที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3   ประกาศผล    วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน ป.3   ประกาศผล    วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6   ประกาศผล

การขอดูกระดาษคำตอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้      ดาวน์โหลด

การสอบคัดเลือกรอบที่ 2

เอกสารสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2   ดาวน์โหลด

รหัสประจำตัวการสอบรอบที่ 2   

วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา คณิตศาสตร์  ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด

วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3   ดาวน์โหลด  วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6  ดาวน์โหลด 

สำหรับเกียรติบัตรรอบที่  1 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ สสวท. จะจัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนตามที่อยู่ในแบบประวัติ ภายในเดือนมีนาคม 2561

การรับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ สสวท. ได้จัดการสอบรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนไปยังที่อยู่ตามที่ได้กรอกไว้ให้กับ สสวท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2560

หากนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้รีบติดต่อมายังโครงการ ได้ที่ อ.จเร ปานเมือง เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2206 ภายในเดือนธันวาคม 2560 หากพ้นวันดังกล่าว สสวท. จะไม่สามารถออกเกียรติบัตรย้อนหลังให้กับนักเรียนคนนั้นได้  จึงขอให้นักเรียนรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

Read more