การพิมพ์เอกสารข้อมูลการสอบ

ขอให้พิมพ์เอกสารการสอบ บัตรประจำตัวสอบ ให้เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

พิมพ์ข้อมูลการสอบที่นี่
logoDetails-01

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more
network-01

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more
logoREG-01

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ