การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2560

ระบบรับสมัครออนไลน์
logoDetails-01

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more
network-01

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more
logoREG-01

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ