การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559

สมัครที่นี่
logoDetails-01

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more
network-01

แนะนำศูนย์

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more
logoREG-01

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ