การประกาศผลการสอบ รอบที่ 1

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบประกาศผลการสอบ
logoDetails-01

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more
network-01

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more
logoREG-01

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ