ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) พร้อมกันทั่วประเทศไป เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นั้น

บัดนี้ สสวท. ได้ประมวลผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ จะเข้าร่วมการสอบภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศที่แนบ

ทั้งนี้ สสวท. กำหนดจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันแรกของการจัดกิจกรรมค่ายสำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล ตามวันและสถานที่ ดังต่อไปนี้

 

ประกาศวิชา กำหนดการพิธีมอบเหรียญ รายละเอียดการเข้าค่าย แบบอนุญาต การตอบรับพิธีมอบเหรียญและเข้าค่าย
คณิต ป.3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ อพวช.  จ.ปทุมธานี ค่ายคณิต ป.3

5-7 พ.ค. 63

แบบอนุญาตค่ายคณิต ป.3 ขั้นตอนการตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญและค่าย

1. พิมพ์แบบอนุญาตเข้าค่ายแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

2. ถ่ายรูปหรือสแกนแบบอนุญาตที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว

3. เข้าลิงค์ https://forms.gle/6itfXRfzuoapQESS9 เพื่อกรอกรายละเอียดการตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญและการอนุญาตเข้าค่าย พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปถ่ายหรือสแกนแบบอนุญาตฯ
4. ตรวจสอบการตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเหรียญและอนุญาตเข้าค่าย โดยคลิก ที่นี่

*โปรดใช้ email ของ gmail ในการเข้ากรอกรายละเอียดในลิงค์เท่านั้น หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ อ.กฤษชพล โทร 02 392 4021 ต่อ 2203

วิทย์ ป.3

การสอบ Lab

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อพวช.  จ.ปทุมธานี ค่ายวิทย์ ป.3

1 – 3 พ.ค. 63

แบบอนุญาตค่ายวิทย์ ป.3
คณิต ป.6 วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ สวทช.  จ.ปทุมธานี ค่ายคณิต ป.6

20 – 22 เม.ย. 63

แบบอนุญาตค่ายคณิต ป.6
วิทย์ ป.6

การสอบ Lab

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ สวทช.  จ.ปทุมธานี ค่ายวิทย์ ป.6

5 – 7 พ.ค. 63

แบบอนุญาตค่าย วิทย์ ป.6