ประกาศเลื่อนการสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ พิธีมอบเหรียญรางวัล และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

สสวท. ขอประกาศเลื่อนสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ พิธีมอบเหรียญรางวัลและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกาศ