การสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

  ตามที่ สสวท. ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 เพื่อเข้าสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 นั้น สสวท. ขอแจ้งรายละเอียดการสอบรอบที่ 2 ตามแนวปฏิบัติของนักเรียนและโรงเรียน ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติของโรงเรียน —>   จดหมายนำส่ง    แนวปฏิบัติโรงเรียน    แบบประวัติ

แนวปฏิบัติของนักเรียน —>    แนวปฏิบัตินักเรียน     แบบประวัติ

เลขประจำตัวสอบรอบที่ 2 –>  คณิต ป.3    คณิต ป.6    วิทย์ ป.3    วิทย์ ป.6

รายชื่อสนามสอบรอบที่ 2 –> รายชื่อ