11th Thailand Children’s University Camp by IPST “นักวิทย์ พิชิตภัยพิบัติ ตอน เตรียมความพร้อม สำรวจดาวดวงใหม่”

11th Thailand Children’s University Camp by IPST

“นักวิทย์ พิชิตภัยพิบัติ ตอน เตรียมความพร้อม สำรวจดาวดวงใหม่”

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

 วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

สถานที่ ห้อง MR218 – MR219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกิจกรรม น้อง ๆ จะได้จำลองตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ร่วมทีมกับเพื่อน ๆ ในการสร้างยานอวกาศเพื่อสำรวจดาวดวงใหม่

การสมัคร    กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 รอบ นักเรียน 1 คน สมัครได้เพียง 1 รอบเท่านั้น

หากสมัครรอบใดรอบหนึ่งไปแล้ว สสวท. จะตัดสิทธิ์ในการสมัครอีกรอบทันที

  • รอบที่ 1 เวลา 00 – 12.00 น. รับจำนวน 80 คน
  • รอบที่ 2 เวลา 00 – 16.00 น. รับจำนวน 80 คน

ประกาศผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

เกณฑ์การคัดเลือก   สมัครก่อนได้ก่อน แต่ใบสมัครและข้อมูลต้องสมบูรณ์ครบถ้วน

ฟรีค่าสมัครและอาหารกลางวัน

ขณะนี้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเต็มแล้ว