กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6 ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 เมษายน 2562 ณ สวทช.
  2. ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6 ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 ณ สวทช.
  3. ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ อพวช.
  4. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.3 ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ อพวช.

จดหมายขออนุญาตโรงเรียน –>   ดาวน์โหลด