ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก @SciKU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัดโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 กิจรรมในวันที่ 9,10,17,23 กพ.62,9,10,16,17 มี.ค. 62  โดยรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 600 คน (12 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 คน) โดยมีตารางกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่

กิจกรรม วันที่ เวลา

จำนวนรับสมัคร

1

BioArt: ศิลปะแห่งชีวิต วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 น. – 12:00 น.

50 คน

2

สบู่หอมพอเพียง วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 น. – 12:00 น.

50 คน

3

เกมถอดรหัส วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 น. – 12:00 น.

50 คน

4

มหัศจรรย์แห่งแสง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 น. – 16:00 น.

50 คน

5

ปั้นเมฆ เสกฝน & สถิติหรรษา วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 09:00 น. – 12:00 น.

50 คน

6

น้ำมหัศจรรย์ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 13:00 น. – 16:00 น.

50 คน

7

ท่องโลกหลากสีของเหล่าต้นไม้ วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 09:00 น. – 12:00 น.

50 คน

8

เปิดโลกรังสี วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 08:30 น. – 12:00 น.

50 คน

9

เพราะเราต่างกัน วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 13:00 น. – 16:00 น.

50 คน

10

ฝึกหุ่นยนต์อัจฉริยะ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 08:00 น. – 12:00 น.

50 คน

11

วัสดุน่าฉงน วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 13:00 น. – 16:00 น.

50 คน

12

ไบโอดีเซลล์จากจุลินทรีย์: พลังงานแห่งอนาคต วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 13:00 น. – 16:00 น.

50 คน

 

เปิดรับสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผ่านระบบออนไลน์  –>  https://dev.sci.ku.ac.th/childrens-univ/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ —> คุณชนินทร โสรถาวร เบอร์โทรศัพท์ 02-5625555 ต่อ 646144

อีเมลล์ –> fscicts@ku.ac.th