กิจกรรม 9th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ ตอน 2”

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ป. 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม 9th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ ตอน 2” ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ สสวท. (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน) หากนักเรียนคนไหนสนใจ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นี้ (ซึ่งจะขึ้นลิงค์ภายหลัง) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยรับสมัคร 100 คน แรกเท่านั้น และ สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

แผนที่ สสวท. ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 9th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ ตอน 2”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม   ดาวน์โหลด      กำหนดการ

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียน แล้วโทรศัพท์เพื่อยืนยันสิทธิ์และตอบรับการเข้าค่าย

ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โทร. 02 392 4021 ต่อ 2202 – 2207 (ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ) 

ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์นักเรียนที่มีความประสงค์

 

Read more