แบบรายงานผลการรับหนังสือสื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ปีการศึกษา 2560

ตามที่ สสวท. ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบที่ 1 จะได้รับหนังสืออ่านเสริมความรู้ จาก สสวท. จำนวน 1 เล่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน บัดนี้ ทาง สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือไปยังนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 ตามที่อยู่ที่นักเรียนได้กรอกไว้ในแบบประวัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากได้รับหนังสือแล้ว ขอความกรุณากรอกข้อมูลตามลิ้งนี้ https://goo.gl/forms/ed3OlIUc3Zc0HsM93 

 เพื่อ สสวท. จะได้ข้อมูลมามาใช้พิจารณาในการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ต่อไป