7th Thailand Children’s University Camp by IPST “ตะลุยโลกของแม่เหล็ก” 

7th Thailand Children’s University Camp by IPST “ตะลุยโลกของแม่เหล็ก”
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 8.00 น. – 17.00 น.  

ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม —-> รายชื่อนักเรียน 

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียนให้ถูกต้องพร้อมกับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมมายังฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ

เบอร์โทร 02-3924021 ต่อ 2202-2207 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2561

***หากพ้นวันดังกล่าว ขอถือว่านักเรียนสละสิทธิ์***

มาสนุกกันเยอะๆ นะ พี่ๆ เตรียมของเล่นให้น้องๆ ได้เล่นและนำกลับบ้านไว้เยอะเลย ^^