กิจกรรม 6th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ”

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ป. 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม 6th Thailand Children’s University Camp by IPST “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ” ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ สสวท. (ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน) หากนักเรียนคนไหนสนใจ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยรับสมัคร 100 คน แรกเท่านั้น และ สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ”  ดาวน์โหลด

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและโรงเรียน แล้วโทรศัพท์เพื่อยืนยันสิทธิ์และตอบรับการเข้าค่าย

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560  โทร. 02 – 392-4021 ต่อ 2202 – 2207 (ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ)

ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

กำหนดการ ดาวน์โหลด

แผนที่ ดาวน์โหลด

poster 28_10_2560