การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO)

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

ประกาศการรับสมัคร

สำหรับ โครงการพัฒนาอัจฉริยาภางทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.  จะได้รับโควต้า จำนวน 60 คน ซึ่ง สสวท. จะคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันของโครงการฯ ในปีการศึกษา 2558 – 2559 และส่งรายชื่อให้มูลนิธิ สอวน. ประกาศผลภายในเดือน ธันวาคม 2560 ขอให้นักเรียนติดตามการประกาศรายชื่อได้จากเว็บไซต์ มูลนิธิ สอวน. –> http://www.posn.or.th/index.php