การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบชื่อ ระดับชั้น และสนามสอบ ให้ถูกต้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้รีบแจ้ง สสวท. เพื่อแก้ไขก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2559

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่นี่
logoDetails-01

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more
network-01

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more
logoREG-01

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ