การสอบรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณิตศาสตร์ 09.30-11.30 น. วิทยาศาสตร์ 13.00-15.00 น.

รายชื่อสนามสอบรอบที่ 2

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ