ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2556

Link : http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx

ข้อแนะนำการตรวจสอบประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้
1 ทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ หมายเลข 02-3355222 โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน เพื่อกดรหัสและฟังผล
2 ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังลิงค์นี้ http://test.ipst.ac.th/Flogin.aspx
โดยเตรียมข้อมูลรหัสบัตรประชาชน และข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
3 ทางเว็บไซต์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกาศผลฯ (ไฟล์ .pdf) ซึ่งแบ่งเป็นวิชาและระดับชั้น ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
ทั้งนี้ นักเรียนสามารถทราบผลคะแนนนักเรียนโดยเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ และไปที่หัวข้อ ประกาศผลรายบุคคล
สำหรับการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 มกราคม 2557

เข้าสู่หน้าหลัก