โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันที่ 18 มกราคม 2563

ดูประกาศผลการสอบรอบที่ 1 และ ประกาศวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (เพิ่มเติม)

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการอัจฉริยภาพ

Read more

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more

การรับสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าโครงการ

Read more

เครือข่ายความร่วมมือ